Домен fara.kh.ua зарегистрирован в интересах клиента.

Домен fara.kh.ua зареєстрований в інтересах клієнта.

The domain name fara.kh.ua has been registered on behalf of a client.